Přeskočit na obsah

Odškodnění po dopravní nehodě a jiné náhrady

Získáme pro Vás maximální

ODŠKODNĚNÍ / BOLESTNÉ po dopravní nehodě

Právní poradna zdarma

Zakládáme si na oboustranně férovém jednání. Bezplatně zhodnotíme Vaše nároky a ani v případě zastoupení při podílové odměně nám dopředu nic neplatíte.

Vysoká úspěšnost

Během naší více než 20leté praxe jsme vyřešili mnoho případů náhrady škody. Vymohli jsme pro naše klienty bolestné v řádu desítek miliónů korun

Rychlé vyřízení

Po vyplnění online žádosti, nebo telefonickém kontaktu si od Vás vyžádáme potřebné informace a navrhneme Vám okamžité a reálné řešení.

Získáme pro Vás maximální Odškodnění / Bolestné

Odškodnění po dopravní nehodě

Garance spokojenosti

Našim klientům se vždy snažíme otevřeně nastínit jejich možnosti, výhody i nevýhody navrhovaných řešení.

Rozsáhlé zkušenosti

Ve věcech, které jsme řešili, máme dosud 100% úspěšnost.

Jsme akreditovaná právní kancelář

nikoliv pouze komerční zprostředkovatel. Budete jednat přímo se zkušenými advokáty.

Dopravní nehody jsou jednou z nejčastějších příčin, kvůli kterým se řešíme náhrady škody na majetku nebo na zdraví. Pokud jste Vy nebo Vaši blízcí byli účastníky dopravní nehody, ve které došlo ke zranění, či dokonce smrti, rádi Vás zastoupíme v jednání proti škůdcům i proti pojišťovnám. 

Na jaké odškodnění po dopravní nehodě
máte nárok ?

Dopravní nehody jsou jednou z nejčastějších příčin, kvůli kterým se řešíme náhrady škody na majetku nebo na zdraví. Pokud jste Vy nebo Vaši blízcí byli účastníky dopravní nehody, při které došlo ke zranění, či dokonce smrti, rádi Vás zastoupíme v jednání proti škůdcům i proti pojišťovnám. 

Vaše šance na úspěch se díky nám zvyšují

Vyplňte prosím tento formulář a my se Vám ozveme zpět

Nebo volejte +420 224 325 129

Kdo může žádat bolestné po dopravní nehodě

Pozůstalí
Pozůstalí po zemřelém poškozeném mají právo na odškodnění. Jedná se o odškodnění duševních útrap spojených se ztrátou blízké osoby, výživného pro pozůstalé a nákladů pohřbu.
Poškození
Poškození mají právo na náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, dále také na náhradu nákladů účelně vynaložených na léčbu a náhradu věcné škody.
Blízké osoby
Manžel, partner, děti, rodiče a další osoby mají při zvlášť závažném ublížení na zdraví poškozeného právo na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy.
Previous slide
Next slide

Kdo může žádat bolestné po dopravní nehodě

Pozůstalí
Pozůstalí po zemřelém poškozeném mají právo na odškodnění. Jedná se o odškodnění duševních útrap spojených se ztrátou blízké osoby, výživného pro pozůstalé a nákladů pohřbu.
Poškození
Poškození mají právo na náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, dále také na náhradu nákladů účelně vynaložených na léčbu a náhradu věcné škody.
Blízké osoby
Manžel, partner, děti, rodiče a další osoby mají při zvlášť závažném ublížení na zdraví poškozeného právo na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy.
Previous slide
Next slide
Dopravní nehoda

Na jaké odškodnění po dopravní nehodě
máte nárok ?

Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Jedná se o odškodnění, které představuje rozdíl mezi Vaším průměrným hrubým výdělkem za poslední čtvrtletí před dopravní nehodou včetně všech přiznaných benefitů (přesčasy, příplatky,..) a vyplacenými dávkami nemocenské.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Jedná se o finanční odškodnění, které představuje rozdíl mezi Vaším výdělkem před dopravní nehodou a výdělkem po dopravní nehodě s připočtením případného invalidního důchodu přiznaného pro zranění při autonehodě. Jedná se i o případ, kdy se Vám výdělek nesnížil, ale práci zvládáte s větším úsilím či námahou

Nárok na nemajetkovou újmu v případě usmrcení blízkých

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Náhrada za ztížení společenského postavení

Neboli náhrada za trvalé následky. Jedná se o finanční odškodnění za trvalé poškození zdraví, kdy jste doživotně omezen v osobním, pracovním a společenském životě, bolestné po autonehodě.

Náklady pohřbu

Jedná se o odškodnění nákladů v souvislosti s pohřbem, a to nad rámec veřejné dávky – pohřebného (vypravení pohřbu, zařízení pomníku, smuteční hostina,..).

Náhrada za ztrátu na důchodu

Jedná se o finanční odškodnění, které představuje rozdíl mezi výší důchodu, na který Vám vznikl nárok a výší důchodu, na který by Vám vznikl nárok, pokud by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou jste pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu.

Náhradu za způsobenou bolest

Neboli bolestné po dopravní nehodě. Je zde odškodňována bolest, kterou musíte vytrpět (tělesná, ale i duševní), jednak při úrazu samotném, jeho léčením a odstraňováním jeho následků.

Náhradu nákladů na výživu pozůstalých

Jedná se o odškodnění, na které máte nárok, pokud při nehodě zemřela osoba, která k Vám měla vyživovací povinnost.

Náhrada dalších nákladů spojených s léčením

Jedná se o účelně vynaložené náklady na zlepšení nebo udržení Vašeho zdravotního stavu po dopravní nehodě, které nejsou kryty všeobecným zdravotním pojištěním.

Další nemajetková újma

Jedná se o odškodnění za ztrátu důležitých očekávaných událostí, aktivit, okamžiků, životních situací ve Vašem životě spojených s poškozením zdraví.

Odškodnění duševních útrap a strádání

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Odškodnění trvalých následků

Neboli náhrada za trvalé následky. Jedná se o finanční odškodnění za trvalé poškození zdraví, kdy jste doživotně omezen v osobním, pracovním a společenském životě, bolestné po dopravní nehodě.

Zkrátila Vám Pojišťovna pojistné plnění ?

Jak postupovat po dopravní nehodě ?

Záznam o dopravní nehodě
Zdokumentujte celou situaci ihned po dopravní nehodě. Označte polohu aut polohu aut a pokuste se získat spojení na svědky, kteří jsou při dopravní nehodě přítomni.  Pečlivě vyplňte formulář Záznam o dopravní nehodě. V případě, když viník dopravní nehody nebude ochoten tento Záznam o dopravní nehodě podepsat, ihned volejte policii. Nezapomeňte na dokumentaci svých sebemenších zranění. I modřiny a šrámy mohou být pro určení výše odškodnění při dopravní nehodě rozhodující.
Archivujte dokumenty
Důležité jsou lékařské zprávy, ponechejte si ale třeba i jízdenky či doklady o nákladech na cesty rodiny na návštěvu do nemocnice. I cestovné totiž patří mezi položky odškodnění. Během lékařské prohlídky a ošetření trvejte na tom, aby lékař všechny potíže opravdu popsal jako související s nehodou. „Pokud se některé problémy objeví později, určitě doktory upozorněte na nedávnou nehodou. Typicky se jedná o bolesti krku, hlavy, páteře či psychická traumata, vše se může projevit i týdny po dopravní nehodě.
Poznete své nároky
K bolestnému po dopravní nehodě, které slouží jako kompenzace bezprostředních následků úrazu, se ale přidávají i další položky. Částky za ušlý plat, psychické potíže, cestovné, a především peníze za ztížení společenského uplatnění. Jejich výše se určuje rok od ukončení léčby a odráží to, jak moc následky zranění ovlivňují další život.  Víte že své nároky můžete vložit do svěřenského fondu?
Previous slide
Next slide

Vaše šance na úspěch se díky nám zvyšují

Jak postupovat při
dopravní nehodě

Pokud je to jen trošku možné, je zdokumentujte celou situaci ihned po dopravní nehodě. Označte polohu aut polohu aut a pokuste se získat spojení na svědky, kteří jsou při dopravní nehodě přítomni. 

Pečlivě vyplňte formulář Záznam o dopravní nehodě. V případě, když viník dopravní nehody nebude ochoten tento Záznam o dopravní nehodě podepsat, ihned volejte policii. Nevíte-li jak vyplnit Záznam o dopravní nehodě, kontaktujte ihned svojí pojišťovnu. 

Nezapomeňte na dokumentaci svých sebemenších zranění. I modřiny a šrámy mohou být pro určení výše odškodnění při dopravní nehodě rozhodující.

Vaše šance na úspěch se díky nám zvyšují

Archivujte dokumenty

Důležité jsou lékařské zprávy, ponechejte si ale třeba i jízdenky či doklady o nákladech na cesty rodiny na návštěvu do nemocnice. I cestovné totiž patří mezi položky odškodnění. 

Během lékařské prohlídky a ošetření trvejte na tom, aby lékař všechny potíže opravdu popsal jako související s nehodou.

Pokud se některé problémy objeví později, určitě doktory upozorněte na nedávnou bouračku. Jestliže najdou souvislost, měli by své poznatky zaznamenat do zprávy. 

Typicky se jedná o bolesti krku, hlavy, páteře či psychická traumata, vše se může projevit i týdny po dopravní nehodě.

Víte co je whiplash syndrom ?

Poznejte své nároky

K bolestnému po dopravní nehodě, které slouží jako kompenzace bezprostředních následků úrazu, se ale přidávají i další položky: částky za ušlý plat, psychické potíže, cestovné, a především peníze za ztížení společenského uplatnění. 

Jejich výše se určuje rok od ukončení léčby a odráží to, jak moc následky zranění ovlivňují další život.  Víte že své nároky můžete vložit do svěřenského fondu?

Obraťte se na nás rádi Vám sdělíme na co máte nárok

ŠENKÝŘ PÁNIK, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

IČ: 24722197
Na Viničních horách 1834/24 160 00 Praha 6

Tel.: +420 224 325 129

Vyplňte prosím tento formulář a my se Vám ozveme zpět

Nebo volejte +420 224 325 129